Forum Pro Tellus
Założenia do Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami - Wersja do druku

+- Forum Pro Tellus (http://forum.protellus.org)
+-- Dział: Forum Gospodarki Odpadami (http://forum.protellus.org/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2016-2028 (http://forum.protellus.org/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Wątek: Założenia do Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami (/showthread.php?tid=6)Założenia do Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami - Michał Gogulski - 04-19-2016

W związku z trwającą Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego (PGOWM) oraz zbliżającą się publikacją Projektu Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2028, zachęcamy do zapoznania się z założeniami do Aktualizacji PGOWM :

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2015/prezentacja.pdf

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2015/za%C5%82o%C5%BCenia%20do%20WPGO%20po%20ZWM_3%2009%202015.pdf


RE: Założenia do Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami - Fundacja Pro Tellus - 05-16-2016

Prezentacja założeń dotyczących Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego przedstawiona przez Urząd Marszałkowski proponuje 4 warianty podziału województwa na regiony:

Wariant 0 - przewiduje utrzymanie dotychczasowego podziału na 4 regiony (Zachodni, Tarnowski, Południowy i Sądecko-Gorlicki)

Wariant 1- przewiduje podział województwa na 3 regiony (połączenie regionów Południowego z Sądecko-Gorlickim)

Wariant 2 - przewiduje podział województwa na 2 regiony w dwóch proponowanych wersjach :
  •      wersja A to region Północny i Południowy,
  •      wersja B to region Północno-Zachodni i Południowo-Wschodni
Wariant 3 - przewiduje utworzenie jednego regionu gospodarki odpadami.

Analiza porównawcza wariantów wykazała,ze ustanowienie jednego regionu gospodarki odpadami w największym stopniu zapewni samowystarczalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz konkurencyjność w dostępie do usług przetwarzania odpadów komunalnych.

Który z prezentowanych wariantów według Państwa jest najkorzystniejszy i dlaczego ?


Ankieta dla mieszkańców województwa małopolskiego - Michał Gogulski - 06-09-2016

Zachęcam do wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki odpadami na terenie województwa małopolskiego. (Ankieta FGO)

Zajmie to kilka minut a dostarczy nam wiele informacji na ten temat.

Wypełnioną ankietę proszę o odesłanie na adres email: fundacja@protellus.org 

lub pocztą na adres: Fundacja "Pro Tellus"
                                al. Jana Pawła II 62
                                31-571 Kraków

       
Ankieta FGO


RE: Ankieta dla mieszkańców województwa małopolskiego - Mirosław - 06-13-2016

[attachment=1 napisał(a):Michał Gogulski pid='11' dateline='1465454097'][attachment=1][attachment=1][attachment=1]jako mieszkaniec miejscowości Wola Batorska składam protest na tworzenie takich punktów selektywnego zbierania śmieci jak na załączonym zdjęciu. Zakład oczyszczania śmieci zostawia kontenery które tygodniami stoją w centrum wsi a trawa która jest do nich wrzucana śmierdzi na setki metrów nie wspominając ze deszcz ją wypłukuje i wycieki zalegają na drodze dojazdowej

Apeluje do władz gminy Niepołomice aby utworzyła punkty odpadów zgodnie z unijnymi przepisami a trawę gmina odbierała od mieszkańców tak jak inne śmieci.